Porozumienie przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne.

Dobrowolne Porozumienie przy IRIOO jest porozumieniem samorządu gospodarczego reprezentującym grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.

Porozumienie zostało zawarte 18 maja 2015 roku pomiędzy Izbą Recyklingu i Odzysku Odpadów, a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem. 

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych (PDF do pobrania)

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych (PDF do pobrania)

 

Cele 

Głównym celem Porozumienia jest realizacja obowiązków przedsiębiorców zawartych w art. 25 ust. 4  w kwestii uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, które zostały zawarte w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

 

Korzyści 

Do Porozumienia może przystąpić dobrowolnie każda firma, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub w środki niebezpieczne w opakowaniach.

Przedsiębiorca może również swoje ustawowe obowiązki wynikające z wprowadzania na rynek opakowań wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych realizować samodzielnie jednak wtedy nie może rozliczać się wg poziomów odzysku i recyklingu określonych dla Porozumienia tylko z wyższych poziomów zawartych w załączniku nr 1 do ustawy, w przypadku posiadania własnych odpadów lub nawet 100% masy wprowadzonych opakowań na rynek jeżeli odpady pochodzą z różnych źródeł (nie tylko odpady wprowadzającego).

 

Dzięki przystąpieniu do porozumienia Izby Recyklingu i Odzysku Odpadów, istnieje możliwość przeniesienia na nas realizację tego ustawowego obowiązku zbiórki i recyklingu odpadów w postaci opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych. Przedsiębiorcy będą mogli skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności i realizacji celów biznesowych, zostawiając gospodarowanie odpadami wyspecjalizowanym i kompetentnym podmiotom.

 

Informacje o możliwości przystąpienia do Porozumienia oraz warunków współpracy udzielają: 

Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów 

Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów

Związek Pracodawców

Aleje Jerozolimskie 155 lok 52,

02-326 Warszawa 

napisz do nasz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 505 422 660

oraz

Członkowie IRIOO

 

 

 

Podstawa prawna funkcjonowania porozumień

Porozumienie funkcjonuje w ramach art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym:

 

"Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających:

1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo

2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin

– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych."

 

Art. 18 ww. ustawy przewiduje dwie możliwości realizacji przez wprowadzających obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05 i 15 01 10*:

 

1) samodzielnie albo

2) przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25.

 

Od 1 stycznia 2014 roku w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach wielomateriałowych lub środków niebezpiecznych w opakowaniach obowiązek z zakresu osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu nie może być przeniesiony na organizację odzysku opakowań! Zapis ten został doprecyzowany przez Ministerstwo Środowiska w interpretacji "Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach" z 7 stycznia 2014 roku:

 

"Ponadto jeśli wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne rozlicza się z tych odpadów opakowaniowych na podstawie art. 17. ust. 1 z organizacją odzysku opakowań (przenosi na nią odpowiedzialność za wykonanie ustawowego obowiązku), będzie to traktowane jak niewypełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu określonego w art. 18 ust. 1 ww. ustawy."u, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych.

 

Zasady współpracy z Porozumieniem.

Dobrowolne Porozumienie z Izbą Recyklingu i Odzysku Odpadów jest gwarancją wykonania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Izba zrzesza przedsiębiorców realnie zajmujących się recyklingiem i odzyskiem odpadów, nasze usługi adresowane są do wprowadzających opakowania wielomateriałowe oraz opakowania po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.

Organizujemy cały system gospodarowania odpadami opakowaniowymi o kodach 15 01 05 oraz 15 01 10*, a więc ich zbiórkę, sortowanie, a następnie transport do właściwych miejsc przetwarzania.

Jesteśmy jedyną organizacją samorządu gospodarczego, która stworzona została przez przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i recyklingiem odpadów na obszarze całego kraju.

 

Jak przystąpić do Porozumienia

Aby przystąpić do Dobrowolnego Porozumienia wystarczy zawarcie z Izbą Recyklingu i Odzysku Odpadów umowy o przystąpieniu do porozumienia. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem lub z dowolnym z członków. Nie jest wymagana przynależność do Izby.

  

Informacje o możliwości przystąpienia do Porozumienia oraz warunków współpracy udzielają: 

Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów 

Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów

Związek Pracodawców

Aleje Jerozolimskie 155 lok 52,

02-326 Warszawa 

napisz do nasz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 505 422 660

oraz

Członkowie IRIOO

 

 

 

Korzyści ze współpracy z Porozumieniem.

Przystąpienie do porozumienia stanowi korzystną alternatywę dla innych rozwiązań prawnych, które mogą być mniej skuteczne i bardziej kosztowne. Art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 roku przewiduje bowiem dwie możliwości realizacji przez wprowadzających obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05 i 15 01 10*:

 

 
Docelowy poziom odzysku w %, 2014 r.


 

Samodzielna realizacja

Współpraca z porozumieniem

Rodzaj materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym bądź po środkach niebezpiecznych

Odpady opakowaniowe wytworzone przez przedsiębiorcę1

Odpady opakowaniowe wytworzone przez inne podmioty

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe2

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych3

Tworzywa sztuczne

23,5

100

14

5

Aluminium, stal

51

100

14

5

Papier, tektura

61

100

14

5

Szkło

61

100

14

5

Drewno

16

100

14

5

 

1 Wg Załącznika nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. (poz. 888)

2 Wg Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

3 Wg Załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia