ZPIRIOO – ZWIĄZEK PRACODAWCÓW IZBA RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW – dalej zwane Izbą, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, w dniu 28 stycznia 2015, pod nr KRS: 0000539027. 

Izba powstała w październiku 2014 r., skupiając i konsolidując przedsiębiorców- pracodawców funkcjonujących w branży odpadowej, kooperujących i współpracujących ze sobą na rzecz poprawy i modernizacji szerokorozumianego systemu gospodarki odpadami. 

Członkami Izby, są znane, cieszące się uznaniem oraz doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym firmy, działające od wielu lat w branży gospodarowania odpadami, kooperujące i współpracujące ze sobą m.in., na rzecz ułatwiania i usprawniania organizacji ogólnopolskiego systemu recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych.

Izba zrzeszonym w grupie podmiotom umożliwia współpracę, wzajemne wsparcie, oraz wymianę doświadczeń i informacji. 

 

 

 

 

Dołącz do Nas! 

- Obrona członków

- Rozwój naszych firm

- Poprawa warunków dla firm

- Wiedza i informacja

- Zniżki i rabaty